Medlemmar i SNF träffar representanter för Svenska kyrkans skogsbruk

Birgitta Gärdefors och Elisabeth Lundgren har i ”dialogform” med regelbundna träffar under flera år försökt påverka skogsansvariga på Skara stift att utveckla och i vissa delar förändra sitt skogsbruk på Kinnekulle. Ett skogsbruk som är baserat på trakthyggesbruk åtföljt av markberedning och plantering, vilket Birgitta o Elisabeth anser vara förödande både för biologisk mångfald och […]

Läs mer

Lyckad fågelexkursion

Fem glada själar möttes av soligt och vindstilla väder under fågelexkursionen vid Aranäs slottsruin den 19:e maj. Totalt noterades 56 fågelarter under förmiddagen. Området har stor variation av miljöer med berghällar, talldungar, vassruggar och betesmarker vid Vänerns strand. För att nämna några karaktärsarter sågs dubbeltrastar i de hällrika markerna, tofsvipor och buskskvättor i betesmarkerna och […]

Läs mer