Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelse och funktionärer under året

Ordförande: Börje Movérus, kontaktperson zoologi
Vice ordförande: Dag Gärdefors
Sekreterare: Birgitta Gärdefors
Kassör: Thomas Birgersson
Ledamöter: Olof Jansson, kontaktperson botanik, Ove Johansson, kontaktperson botanik, Eva Roffey, Gun-Britt Mellberg, kontaktperson handla miljövänligt, ordinarie
Suppleanter: Elisabeth Lundgren – Nilsson, Birgitta Gustafsson
Revisorer: Bror Gustafsson, Lars-Eric Stigson
Revisorsuppleant: Mikael Lundgren
Valberedning: Inga Fransson, sammankallande, Tom Roffey
Webbredaktör: Erik Gärdefors
Studiefrämjandet: Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle är en av Medlemsorganisationerna i Studiefrämjandet.
Samarbetspartner: Under år 2017 har föreningen haft samarbete med Husaby hembygdsförening, Västergötlands botaniska förening, Västkuststiftelsen och Naturskyddsföreningen i Lidköping.
Medlemmar: Föreningen hade vid utgången av året 198 betalande medlemmar.

Verksamhet under året
Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten.

Den 16 mars, kretsstämma i Sils församlingshem. Inledningsvis berättade Mikael Lundgren, Götene kommun om det miljömålsarbete som pågår i kommunen. Det finns totalt 16 nationella miljömål och av dessa arbetar kommunen med 12 st.

Den 19 april, fagning i Sigfridsliden i samarbete med Husaby hembygdsförening.

Den 27 april, fågelexkursion i Hällekis under ledning av Dag Gärdefors.

Den 7 maj hölls länsstämma i Gullspång

Den 12 – 14 maj hölls rikskonferens i Skövde

Den 14 maj, natur – och kulturvandring i naturreservatet Gröne skog på Kinnekulles västsida i samarbete med Västkuststiftelsen. Längs vandringen, på ca 4 km, passerades ett gammalt kalkstensbrott. I kalkbrottets karga och alvarliknande miljö trivs två mycket ovanliga kryptogamer – kalkbräken och styv kalkmossa. I naturreservatet ingår även den omgivande barrskogen, tall, gran och lärk. Barrskog på kalkrik mark är en mycket ovanlig kombination. Detta möte mellan ytterligheter har lockat hit ett par riktiga svamprariteter – nämligen lärkmusseron och grå lärksopp. Ledare var Robert och Tom Roffey.

Den 18 juni, ”Vilda blommornas dag”, med vandring på Österplana hed och vall och på Björnebergsängarna.

Den 4 juli Exkursion till Lidköping för att besöka lokaler med orkidéen ”Englandsnycklar”. I Östra hamnen finns ca 5000 exemplar. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening i Göteborg och naturskyddsföreningen i Lidköping.

Den 5 augusti, slåtter i Sigfridsliden med Husaby Hembygdsförening

Den 12 augusti, slåtter på Österplana vall. Arrangör var Lidköpings naturskyddsförening.

Den 19 augusti, höbärgning på Österplana vall. Arrangör var Lidköpings naturskyddsFörening

Samarbete med Götene kommun
Vår ordförande Börje Movérus har deltagit i kommunens miljömålsprojekt.

Styrelsens arbete i övrigt
Besvara skrivelser och remisser från Götene kommun, Länsstyrelsen, NF–riks och Skaraborgs Naturskyddsförening.

Hällekis den 15 mars 2018
För styrelsen

——————————–                                                  —————————————

Birgitta Gärdefors, sekr.                                                           Börje Movérus, ordf.