Program

Program för år 2024 i samarbete med Studiefrämjandet

Alla är välkomna till samtliga aktiviteter, oavsett medlemskap!
Kontaktpersoner Birgitta Gärdefors (0702505967) Aron Sandling (0705935359) Karin Höög (karinhigh@hotmail.com) Eva Ekelöf Andström (eva@ekelof.se)

Föredrag om skalbaggar och Årsmöte
Torsdag 4 april 18:00 Folkets hus i Hällekis
Bengt Weidow håller föredrag om kullerlöparen och andra skalbaggar
Därefter årsmöte

Länsstämma
Söndag 21 april Österängs bygdegård
09.30 Samling och fika
10.00 Årsmötesförhandlingar. Därefter presentation av och diskussion om Södra Skogsägarnas naturvårdsarbete och naturvårdspremie (Maria Lennartsson, Södra). Dovhjortsproblematiken tas också upp
12.30 Lunch. Bröderna Janson bjuder bl.a. på hjortstek
13.30 Exkursion i bröderna Jansons skogar och nyrestaurerade ek- och lindrika betesmarker
16.30 Avslutning Anmälan till Olof Janson (0705690386) eller Sofia Berg (0709803882) senast 15 april, uppge val av kost

Botanisk exkursion
Söndag 12 maj 11:00 Naturreservatet Gamleriket på Kinnekulle
Samling: Hjelmsäters egendom. Därefter vandring i reservatet med stora ekar och sumpskog. Området bjuder på rik flora och fauna bl.a. rödlistade arter.
Ledare: Robert Roffey (051062929) Medtag matsäck och gärna lupp. Samarrangemang med Västkuststiftelsen

Fågelexkursion Västerplana storäng
Tisdag 14 maj 18.30
Samling: Blombergs badplats Ledare: Aron Sandling (0705935359) Medtag fika och handkikare

Naturmässa på Falkängen
Lördag och söndag 25–26 maj
Arrangeras av Falkängens bruksgata. Naturskyddsföreningen deltar
Se separat program och sociala medier

De vilda blommornas dag
Söndag 16 juni 14.00
Friluftsgudstjänst vid Österplana kyrka
15.15–17.15 Exkursion Österplana hed, 1,5 km promenad
18.00–20.30 Exkursion i Björnebergsängarna, 3 km promenad
Samling: Österplana kyrkas parkering vid båda exkursionerna Stövlar rekommenderas. Ledare: Olof Janson (0705690386)
Samarr. Kinnekulle församling, Västkuststiftelsen, Västergötlands Botaniska Förening, Botaniska Föreningen i Göteborg och Svenska Botaniska Böreningen

Folktro, örter och läkeväxter
Lördag 29 juni 13.00
Plats: Bestorp, Medelplana. Samling: Vi parkerar utmed vägen mellan Österplana och Medelplana, nära uppfarten till Kinnekullegården
Sara Bonadea George, etnolog och författare tar med oss på en tur bland blad och blommor i den vilda naturen
Sara har skrivit boken Blodets blomma – Växter i svensk folktro Medtag fika

Svartfläckig blåvinge i Djupadalen, Dala (mellan Skövde och Falköping)
Söndag 7 juli
Samåkning: Preem i Götene 9.00
Samling: Djupadalens parkering 10.00
Mikael Johannesson och Olof Janson visar svartfläckig blåvinge med värd- och rara växter
Obligatorisk anmälan till Olof Janson (0705690386) senast 5 juli. (Exkursionen kan flytts vid ogynnsam väderlek)
Samarr. med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg

Blingon på Hovden och tallgranen på Fågelö
Fredag 19 juli
Samling: Preem i Götene 8.45 eller vid färjeläget Laxhall vid Brommösund 9.45. Färjetur (50 kr kontant/swish) till Brommö, där vi cyklar till Rukehamn och vadar till Hovden där Olof Janson visar oss bl.a. blingon, Västergötlands enda kända lokal. Därefter cyklar vi till Rövarsand. Cyklar finns att hyra på Brommö (100 kr) eller ta med egen. Färjan går tillbaka 18.30. Sedan tittar vi på tallgranen och ryl på Fågelö. Avslutning ca 20.30. Tag med matsäck, stövlar och ev. badkläder och blåbärshink för de som önskar. För mer info kontakta Olof Janson (0705690386)

Botanisk exkursion
Söndag 25 augusti 11.00 Samling: Kinnekullegårdens parkering
Promenad från parkeringen till ”Vindarnas tempel”med information om Kinnekulles natur, geologi m.m. Därefter vidare till utsiktstornet via trapporna. Kring utsiktstornet finns bl.a. monument över flygolyckan år 1944 och kungastenarna .Promenaden går söderut och vidare österut i en brant och kuperad mark med mycket stenblock och en gammal granskog. Återvägen går via trapporna till parkeringen Ledare: Robert Roffey (051062929) i samarr. med Västkuststiftelsen
Medtag matsäck

Exkursion i Forshems gammelskog
Söndag 15 september 9.30
Samling: Forshems kyrka. Svampar, flora och fauna
Ledare: Jan Olsson (0738516839)