Program

Program för år 2019 i samarbete med Studiefrämjandet.

Torsdag 14/3 Kretsstämma kl 18.30 i Bygdens hus, Kinne-Vedum. Olof Andrén talar om ”Mitt liv som djurskötare”.

Onsdag 24/4 Fagning på Sigfridsliden kl 18.00 i samarrangemang med Husaby hembygds Förening. Medtag fikakorg.

Tisdag 23/4 Studiebesök på Hjelmsäters gård och biokolsanläggningen där kl 18.00. Medtag fikakorg.

Söndag 5/5 Länsstämma på Polarfisk, Brännebrona.
Programmet: 9.30 Kaffe med räksmörgås, 10.00 Årsmötesförhandlingar, 12.00 Lunch, anordnas av ”Polarfisk”,
13.00 – 15.00 Information av företaget ”Polarfisk” på plats, 15.00 – 15.30 Kaffe och avslutning.

Sönd 12/5 Exkursion till naturreservatet ”Råbäcks sjöskog” på Kinnekulle.

Samling kl 11 vid Råbäcks hamn. Råbäcks sjöskog är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. Skogen rymmer en mängd sällsynta mossor och lavar samt på hösten spindelskivlingar och jordstjärnor. Här trivs också spillkråka och den hotade mindre hackspetten. En bäck har vid sitt utflöde i Vänern bildat ett delta; tålig fotbeklädnad rekommenderas. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget men vi kan också finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken. Efter Trolmens hamn vandrar vi tillbaka på småvägar och tillfälle ges att studera kalkugnar och en decauvillebana (smala, nu bortagna räls) från 1883 ner till Råbäcks hamn. Vandringen är ca 3 km och går i medelsvår terräng. Ej lämpligt för barnvagn. Medtag fikakorg. Guider är Tom och Robert Roffey, tel: 0510 – 629 20. Arrangeras i samarbete med Västkuststiftelsen

Söndag 19/5 Exkursion till Blombergs naturreservat.

Detta naturreservat omfattar bland annat flera ekhagar med mycket höga natur- värden knutna till de gamla träden. Kinnekulles ekhagar ligger ofta i anslutning till de stora herrgårdarna. Artrikedomen i gamla ekar som står öppet och solbelyst kan vara mycket stor. Så många som en miljon växt-, djur-och svampindivider kan bo i ett enda träd. Från de betade hagarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Vi tar oss nedför kalkstenskleven, vandringen enda svåra passage och här i Frälsehagen kan vi fröjda oss åt gamla ekar, högväxta lindar, oxel m.m. Med lite tur kommer vi att se blommande guckusko. Kulturspridd Klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet. Vandringen är drygt 3 km lång och går i medelsvår till lätt terräng. Bitvis svårt för barnvagn. Guider är Tom och Robert Roffey (0510 – 629 20 Vägbeskrivning: Sväng av väg 44 vid Källby. Åk mot Hällekis/Kinnekulle. Strax före Västerplana kyrka, sväng höger mot Husaby, åk ca 800m, därefter finns en parkeringsplats på höger sida, med en skylt över naturreservatet. Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Medtag fikakorg.

Söndag 16/6 ”Vilda blommornas dag” på Österplana hed och vall.

Vandring kl 10.00 på Österplana vall under ledning av Ove Johansson. Kör mot Örnekulla (mellan Medelplana och Österplana kyrkor) till väg ände. Friluftsgudtjänst kl 14.00 vid Österplana kyrka. Vandring kl 15.15 på Österplana hed under ledning av Olof Janson och Ove Johansson. Samling vid Österplana kyrkas parkering. Vandring till Björnebergsängarna kl 18.00 med samling vid Österplana kyrkas parkering. Dagen är ett samarrangemang med Svenska kyrkan, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötlands Botaniska Förening och Västkuststiftelsen.

Lördag 3/8 Slåtter på Sigfridsliden kl 08.00 . Samarrangemang med Husaby hembygdsförening.

Lördag 10/8 Slåtter på Österplana vall kl 08.00. Samarrangemang med Lidköpings Naturskyddsförening.

Tisdag 13/8 Exkursion till Cementas gamla kalkstensbrott på Kinnekulle kl. 18.00, med samling nere i brottet. Fortsätt förbi den gamla verkstan i brottet. Jonas Lind guidar oss om geologin. Här bröt Cementa många miljoner ton kalksten till sin cementfabrik i Hällekis. När verksamheten upphörde 1978 anlades stigar och vägar längs sidorna, vilket gör det möjligt att vandra runt brottet. I de mäktiga brottytorna syns kalkstenens olika lager tydligt och har ett stort pedagogiskt värde. Totalt avsattes Kinnekulles kalksten under ca 50 miljoner år. Medtag fikakorg.

Prel. i september Besök på återvinningsstationen i Götene.

Lördag 19/10 Jordstjärneexkursion. Samling vid Forshems kyrka kl 10.00. Vi tittar på minst åtta jordstjärnearter. I Forshem finns sex arter (krag-, kant-, kam-, fransad, fyrflikig och rödbrun jordstjärna) i kalkbarrskog. I närheten finns också svedjenäva, som vi besöker om den blommar.I Lugnås tittar vi på en nyfunnen lokal för den mycket sällsynta sträva jordstjärnan. I Eggby tittar vi på vår största art, hårig jordstjärna som kan bli 3 dm i diameter. I bästa fall blir det också en nionde art, mörk jordstjärna i Säter. Ledare Olof Jansson 070-5690386. Samarrangemang mellan Västergötlands Botaniska Förening, Botaniska Föreningen i Göteborg, Götene-Kinnekulle naturskyddsförening m.fl. Medtag fikakorg

OBS! Från och med 2020 skickar vi inte längre ut programmet i pappersform utan hänvisar då till vår hemsida.