Svamputflykt på Kinnekulle

Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle och Lidköpings naturskyddsförening har under Jan Olssons kunniga ledning gjort en svamputflykt på Stenåsen, Kinnekulle . I denna mycket fina olikåldriga blandskog av tall, gran, aspar, björkar, alar , hassel m.m. hittades ett 40-tal olika arter. Här fanns också gott om ”lågor” , döda liggande träd, viktig livsmiljö för bland annat svampar, men […]

Läs mer