Folktro, örter och läkeväxter

Vi var sexton personer som den 29 juni hade samlats för att lyssna till etnologen Sara Bonadea George. I naturreservatet Bestorp fick vi ta del av folktrons flora, där Sara på ett mycket levande sätt berättade om gamla tider, föreställningar och tänkesätt. Naturriket i den äldre folktraditionen var en värld där örter och träd bär […]

Läs mer

❗️NY TID❗️ Folktro, örter och läkeväxter

Lördag 29 juni kl 13.00 ❗️NY TID❗️ Plats: Bestorp, Medelplana. Samling: Vi parkerar utmed vägen mellan Österplana och Medelplana Sara Bonadea George, etnolog och författare tar med oss på en tur bland blad och blommor i den vilda naturen Sara har skrivit boken Blodets blomma – Växter i svensk folktro Medtag fika

Läs mer

Vandring i Gamleriket

På Kinnekulles västsida finns ett relativt okänt naturreservat, bildat 2008, som heter Gamleriket. Det har fått sitt namn efter de månghundraåriga ekar som växer i reservatet bakom Hjelmsäters gods. Den 12 maj 2024 gick en vårvandring till de gamla ekarna, de som var unga i slutet av 1300-talet då drottning Margareta arrenderade Hjelmsäter. 13 vandrare […]

Läs mer

ÅRSMÖTET DEN 16 APRIL

 Den 16 april hade Naturskyddsföreningen, Götene-Kinnekullekretsen, årsmöte i Folkets hus i Hällekis. 21 medlemmar närvarade. Inledningsvis visade Bengt Weidow bilder och berättade om skalbaggarnas faschinerande värld. Ett uppskattat förderag som berörde både de vanligare arterna och de mer sällsynta. Till exempel den rödlistade Kullerlöparen, som endast förekommer på ett fåtal platser i Sverige, bl. a. […]

Läs mer

PROGRAM 2024

Föredrag om skalbaggar och Årsmöte Torsdag 4 april 18:00 Folkets hus i Hällekis Bengt Weidow håller föredrag om kullerlöparen och andra skalbaggar Därefter årsmöte Länsstämma Söndag 21 april Österängs bygdegård 09.30 Samling och fika 10.00 Årsmötesförhandlingar. Därefter presentation av och diskussion om Södra Skogsägarnas naturvårdsarbete och naturvårdspremie (Maria Lennartsson, Södra). Dovhjortsproblematiken tas också upp 12.30 […]

Läs mer

Svamputflykt på Kinnekulle

Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle och Lidköpings naturskyddsförening har under Jan Olssons kunniga ledning gjort en svamputflykt på Stenåsen, Kinnekulle . I denna mycket fina olikåldriga blandskog av tall, gran, aspar, björkar, alar , hassel m.m. hittades ett 40-tal olika arter. Här fanns också gott om ”lågor” , döda liggande träd, viktig livsmiljö för bland annat svampar, men […]

Läs mer

Medlemmar i SNF träffar representanter för Svenska kyrkans skogsbruk

Birgitta Gärdefors och Elisabeth Lundgren har i ”dialogform” med regelbundna träffar under flera år försökt påverka skogsansvariga på Skara stift att utveckla och i vissa delar förändra sitt skogsbruk på Kinnekulle. Ett skogsbruk som är baserat på trakthyggesbruk åtföljt av markberedning och plantering, vilket Birgitta o Elisabeth anser vara förödande både för biologisk mångfald och […]

Läs mer