Svamputflykt på Kinnekulle

Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle och Lidköpings naturskyddsförening har under Jan Olssons kunniga ledning gjort en svamputflykt på Stenåsen, Kinnekulle . I denna mycket fina olikåldriga blandskog av tall, gran, aspar, björkar, alar , hassel m.m. hittades ett 40-tal olika arter. Här fanns också gott om ”lågor” , döda liggande träd, viktig livsmiljö för bland annat svampar, men […]

Läs mer

Medlemmar i SNF träffar representanter för Svenska kyrkans skogsbruk

Birgitta Gärdefors och Elisabeth Lundgren har i ”dialogform” med regelbundna träffar under flera år försökt påverka skogsansvariga på Skara stift att utveckla och i vissa delar förändra sitt skogsbruk på Kinnekulle. Ett skogsbruk som är baserat på trakthyggesbruk åtföljt av markberedning och plantering, vilket Birgitta o Elisabeth anser vara förödande både för biologisk mångfald och […]

Läs mer

Lyckad fågelexkursion

Fem glada själar möttes av soligt och vindstilla väder under fågelexkursionen vid Aranäs slottsruin den 19:e maj. Totalt noterades 56 fågelarter under förmiddagen. Området har stor variation av miljöer med berghällar, talldungar, vassruggar och betesmarker vid Vänerns strand. För att nämna några karaktärsarter sågs dubbeltrastar i de hällrika markerna, tofsvipor och buskskvättor i betesmarkerna och […]

Läs mer

Årsmöte med Kinnekulle Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle

Naturskyddsföreningen har haft sitt årsmöte i gamla skolan, ”Hökastan”. 22 medlemmar var närvarande. Ordföranden Eva Roffey hälsade alla välkomna och efter mötets öppnande blev Hans Ryman, Blomberg vald till ordförande för mötet. Det blev omval av styrelsemedlemmarna, Eva Roffey, Aron Sandling, Erik Gärdefors, Mikael Lundgren och fyllnadsval på 1 år för Elisabeth Lundgren-Nilsson . Gun-Britt […]

Läs mer

Frö-och sticklingsbytardag

Frö-och sticklingsbytardag kl 11.00-14.00. Plats: Stenhyveln, Gössäter (stenhuggeribyggnad med björk i skorstenen). Ta med frön och sticklingar och byt med andra. Du behöver inte ha med dig egna, det blir säkert över. Det kommer att finnas papper för att vika fröpåsar och enklare fika till självkostnadspris.  

Läs mer

Program för 2023

Program för år 2023 i samarbete med Studiefrämjandet  Söndag 19 mars Frö-och sticklingsbytardag kl 11.00-14.00. Plats: Stenhyveln, Gössäter(stenhuggeribyggnad med björk i skorstenen) Ta med frön och sticklingar och byt med andra. Du behöver inte ha med dig egna, det blir säkert över. Det kommer att finnas papper för att vika fröpåsar och enklare fika till […]

Läs mer

Vandring i Sprängestan

Naturskyddsföreningen hade den 14 juli anordnat en vandring i Sprängestan, den djupa dalen söder om Högkullen, mytomspunnen med silverskatt och förtrollad trädgård. 11 personer deltog i vandringen samtliga väl utrustade för regnet. Vägarna upp til Kinnekullegården, både norr- och söderifrån går på markerade åsar, ”drumliner” utkavlade av landisen. Det är alltså inte rullstensåsar, som ju […]

Läs mer

Utflykt till Varvässlekroken

Den 19 maj anordnade Götene-Kinnekulle naturskyddsförening en fågelexkursion till Varvässlekroken, kommunens största vassområde. 13 personer var samlade, med kikare, för att se vilka fåglar som kunde ses, allt under Aron Sandling och Jan Olssons sakkunniga ledning. Under vår och höst rastar många fåglar här, under sin flytt till och från sina häckningsplatser. Vi såg bland […]

Läs mer

Program för 2022

Program för år 2022 i samarbete med Studiefrämjandet. För frågor kontakta: Ordf. Dag Gärdefors, 070-534 22 63 | daggardefors@hotmail.com Sekr. Birgitta Gärdefors, 070-2505967 Detta programblad utgör också KALLELSE TILL KRETSENS ÅRSSTÄMMA! Onsdag 20/4 Fagning på Sigfridsliden Kl 8.00 i samarrangemang med Husaby hembygdsförening. Medtag fikakorg. Fyra st av nedanstående exkursioner 15/5, 29/5, 12/6 och 21/8 […]

Läs mer