Kretsstämma

Naturskyddsföreningen hade sin kretsstämma den 22 augusti utomhus i Råbäcks hamn. Ordföranden Dag Gärdefors hälsade alla välkomna och efter mötets öppnande blev Hans Ryman vald till ordförande för mötet. Dag Gärdefors omvaldes som ordförande. Tom Roffey, Ove Johansson och Thomas Birgersson avgick ur styrelsen. Av dessa var endast Tom Roffey närvarande och han avtackades med […]

Läs mer

Exkursion till naturreservatet Råbäcks sjöskog och kretsstämma

Söndagen den 22 augusti Exkursion till naturreservatet Råbäcks sjöskog på Kinnekulle. Samling kl 11.00 vid Råbäcks hamn. ”Råbäcks sjöskog” är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan […]

Läs mer

Guidade vandringar på Kinnekulle

Den 13 september och den 20 september genomför Västkuststiftelsen guidade vandringar på Kinnekulle i samarbete med Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle. Det blir vandringar i naturreservaten Gröne skog och Blomberg. Om du vill vara med på vandringarna skall du anmäla dig till Västkuststiftelsen senast den 10 september på anmalan@vastkuststiftelsen.se Max antal deltagare är 30 st.

Läs mer

Söndag 14 juni • De vilda blommornas dag

Svenska Botaniska Föreningen anordnar exkursion på De vilda bommornas dag Vandring kl 15.15 på Österplana hed under ledning av Olof Janson och Ove Johansson. Samling vid Österplana kyrkas parkering. Vandring till Björnebergsängarna kl 18.00 med samling vid Österplana kyrkas parkering. Ledare Olof Janson 070-5690386. Dagen är ett samarrangemang med Svenska kyrkan, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötlands […]

Läs mer

Programmet för 2020

Program för år 2020 i samarbete med Studiefrämjandet. Detta programblad utgör också KALLELSE TILL KRETSENS ÅRSSTÄMMA! Torsdag 12/3 Kretsstämma kl 18.30 i Medelplana bygdegård. Missionär Lena Johansson berättar om sitt arbete i norra Argentina. Onsdag 22/4 Fagning på Sigfridsliden kl 18.00 i samarrangemang med Husaby hembygdsförening. Medtag fikakorg. Söndag 17/5 Exkursion till naturreservatet Gröne skog på Kinnekulle. Samling […]

Läs mer