Ärenden

2023-05-23 Kinnekulle

Medlemmar i SNF träffar representanter för Svenska kyrkans skogsbruk

Birgitta Gärdefors och Elisabeth Lundgren har i ”dialogform” med regelbundna träffar under flera år försökt påverka skogsansvariga på Skara stift att utveckla och i vissa delar förändra sitt skogsbruk på Kinnekulle. Ett skogsbruk som är baserat på trakthyggesbruk åtföljt av markberedning och plantering, vilket Birgitta o Elisabeth anser vara förödande både för biologisk mångfald och möjligheten till ”skogskänsla”. De är inte motståndare till varken skogsproduktion eller gran, utan önskar bara en större diversitet vad det gäller trädslag och framför allt brukarmetoder. Då Kinnekulle i grunden har en rik flora, är ett Natura 2000-område och kan ses som ett välfrekventerat utflyktsmål bedömer de att Kinnekulle är ett område som förtjänar lite extra hänsyn. Målet är att skogsbruket på sikt ska ändra inriktning till ett mer hållbart brukande; att bruka utan att förbruka.

Dagens möte med Birgitta, Elisabeth, stiftsskogvaktare Fredrik Bergquist och skogsförvaltare Joakim Källman, var förlagt i fält. Man tittade på markberedning och diskuterade möjligheter för ett mer naturanpassat skogsbruk. Då Svenska kyrkan i år startat en utredning kring hur kyrkan kan utveckla ett mer långsiktigt hållbart skogsbruk med brukarmetoder som anpassas efter de nationella målen om ökad biologisk mångfald och som bättre kan möta de klimatförändringar vi står inför, föreslog Fredrik och Joakim att vi avvaktar med vidare träffar tills utredningen är klar. Utredningen sker på uppdrag av kyrkostyrelsen och en första rapport ska lämnas i december i år. Göran Enander, tidigare generaldirektör för Skogsstyrelsen, kommer att leda utredningen.

Dessa ärenden har tidigare behandlats:

Åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan
För läsa om denna remiss, som pågår fram till den 17 april. tryck här.

Vattenverksamheten i Västerhavets vattendistrikt 2015-2021
För att läsa om denna remiss, som pågår fram till den 30 april, tryck här.