Om oss

Naturskyddsförening Götene-Kinnekulle, NFG-K bildades 1963. Inom vår krets finns många områden med höga naturvärden. Större delen av Kinnekulle är Natura 2000-område, Vänerkusten i vår kommun ingår i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Inom vår krets finns inte mindre än 19 naturreservat, de flesta på Kinnekulle. NFG-K bevakar miljö- och planfrågor inom vår kommun, har egen programverksamhet med exkursioner och aktiviteter gärna i samarbete med hembygdsföreningar, kyrkan och andra kretsar av Naturskyddsföreningen.

Vi är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet.

Vi samarbetar med följande:

Svenska Kyrkan, Kinnekulle Hembygdsförening, Husaby Hembygdsförening, Svenska Botaniska Föreningen och Västkuststiftelsen.