Styrelsen

Ordförande
Dag Gärdefors
Adress
Skagen Smedjebacken 1,
53394 Hällekis
E-post
daggardefors@hotmail.com

Telefon
070-5342263
Sekreterare
Birgitta Gärdefors
Telefon
070-2505967
Kassör
Thomas Birgersson
Telefon
0510-544083
Ledamöter
Ove Johansson
Eva Roffey
Olof Jansson
Gun-Britt Mellberg
Telefon
0510-541397
0510-62920
0511-53026
0511-51918
Suppleanter
Gun-Britt Mellberg
Erik Gärdefors
Birgitta Gustafsson
Telefon
073-0267440
073-0692364
0511-54117