Styrelsen

Ordförande
Börje MovérusAdress
Båtvägen 3, 53173 Källby
E-post
bmover@msn.com

Telefon
0510-541060
Vice ordförande
Dag Gärdefors
Telefon
0510-540552
Sekreterare
Birgitta Gärdefors
Telefon
0510-540552
Kassör
Thomas Birgersson
Telefon
0510-544083
Ledamöter
Ove Johansson
Eva Roffey
Olof Jansson
Gun-Britt Mellberg
Telefon
0510-541397
0510-62920
0511-53026
0511-51918
Suppleanter
Gun-Britt Mellberg
Elisabeth Lundgren-Nilsson
Birgitta Gustafsson
Telefon
073-0267440
0510-540475
0511-54117