Styrelsen

Ordförande
Eva Roffey
Adress
Gösslunda Bäckhagen 1
531 96 Lidköping
E-post
eva.roffey@yahoo.com
Telefon
0510-62920
Sekreterare
Birgitta Gärdefors
Telefon
070-2505967
Kassör
Erik Gärdefors
Telefon
0730692364
Ledamöter
Olof Jansson, kontaktperson botanik
Dag Gärdefors
Aron Sandling
Karin Höög
Mikael Lundgren
Telefon
0511-53026
0730-5342263
Suppleanter
Martin Green
Inga Fransson
Revisorer
Bror Gustafsson
Lars-Eric Stigson
Valberedning
Vakant