Kretsstämma

Naturskyddsföreningen hade sin kretsstämma den 22 augusti utomhus i Råbäcks hamn. Ordföranden Dag Gärdefors hälsade alla välkomna och efter mötets öppnande blev Hans Ryman vald till ordförande för mötet. Dag Gärdefors omvaldes som ordförande. Tom Roffey, Ove Johansson och Thomas Birgersson avgick ur styrelsen. Av dessa var endast Tom Roffey närvarande och han avtackades med […]

Läs mer

Exkursion till naturreservatet Råbäcks sjöskog och kretsstämma

Söndagen den 22 augusti Exkursion till naturreservatet Råbäcks sjöskog på Kinnekulle. Samling kl 11.00 vid Råbäcks hamn. ”Råbäcks sjöskog” är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan […]

Läs mer