Programmet för 2020

Program för år 2020 i samarbete med Studiefrämjandet.

Detta programblad utgör också KALLELSE TILL KRETSENS ÅRSSTÄMMA!

Torsdag 12/3 Kretsstämma kl 18.30 i Medelplana bygdegård. Missionär Lena Johansson berättar om sitt arbete i norra Argentina.

Onsdag 22/4 Fagning på Sigfridsliden kl 18.00 i samarrangemang med Husaby hembygdsförening. Medtag fikakorg.

Söndag 17/5 Exkursion till naturreservatet Gröne skog på Kinnekulle. Samling kl 11.00 vid ”Kinnekulle handel”. Färdbeskrivning: Starta vid Medelplana kyrka. Åk norrut. Efter 2,5 km sväng vänster vid skyltarna Råbäck, Römossen. Det är en vacker och omväxlande vandring i ett relativt okänt naturreservat. Vi vandrar ca 4 km i lätt till medelsvår terräng och tittar bland annat på Råbäcks gamla kalkstensbrott samt kalkbarrskogen och rödstenskleven med raukar och bäckar. Ej lämpligt att ta med barnvagn. Ledare: Robert och Tom Roffey, 0510-629 20. Medtag fikakorg. Arrangeras i samarbete med Västkuststiftelsen.

Söndag 24/5 Exkursion till Blombergs naturreservat Samling kl 11.00, se vägbeskrivning nedan. Detta naturreservat omfattar bland annat flera ekhagar med mycket höga naturvärden knutna till de gamla träden. Kinnekulles ekhagar ligger ofta i anslutning till de stora herrgårdarna. Artrikedomen i gamla ekar som står öppet och solbelyst kan vara mycket stor. Så många som en miljon växt-, djur – och svampindivider kan bo i ett enda träd. Från de betade hagarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Vi tar oss nedför kalkstenskleven, vandringens enda svåra passage och här i Frälsehagen kan vi fröjda oss åt gamla ekar, högväxta lindar, oxlar m.m. Med lite tur kommer vi att se blommande guckusko. Kulturspridd klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet. Vandringen är drygt 3 km lång och går i medelsvår till lätt terräng. Bitvis svårt för barnvagn. Guider är Tom och Robert Roffey, 0510 – 629 20. Vägbeskrivning: Sväng mot Husaby, 270 m söder om Västerplana kyrka, åk ca 800 m. Där finns en parkeringsplats på höger sida, med en skylt över naturreservatet. Medtag fikakorg. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

Söndag 14/6 De Vilda Blommornas Dag på Österplana hed och vall. Vandring kl 10.00 på Österplana vall under ledning av Ove Johansson, 073-6972866. Åk 2,3 km västerut från Österplana kyrka och sväng mot Örnekulla till vägs ände. Friluftsgudtjänst kl 14.00 vid Österplana kyrka. Vandring kl 15.15 på Österplana hed under ledning av Olof Janson och Ove Johansson. Samling vid Österplana kyrkas parkering.Vandring till Björnebergsängarna kl 18.00 med samling vid Österplana kyrkas parkering. Ledare Olof Janson 070-5690386. Dagen är ett samarrangemang med Svenska kyrkan, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötlands Botaniska Förening och Västkuststiftelsen.

Måndag 22/6 Betesvandring på Österäng Samling sker vid grusplanen på Österängs gård kl 18.00. Åk 1,6 km NO från Forshems kyrka mot Österängs samhälle. Ta av mot ”Österängs egendom”. Åk 1,9 km. I två områden finns här planer på att 35 ha ädellövrik mark skall restaureras till skogsbete och trädklädd betesmark. Båda områdena ligger inom 1 km N-NO om Österängs gård (Nygården). Naturen är här extremt variationsrik. Vi kommer att se grönstensberg, ekar, lindar, gammelgranar,- och tallar, enbuskar, cederdoftande svartmyra, tvåblad, nästrot, strandveronika, blodnäva, glansnäva, parkmåra, stortimjan, blåsippa, getrams, m.m. Här finns också en fångstgrop. I mån av tid besöker vi även en hävdad fin betesmark norr om Gamlegården med månlåsbräken, slåttergubbe, fliknäva, ögonpyrola, skogsnattviol m.m. Ledare och tillika markägare är Olof Janson, 070-5690386.

Fredag 31/7 Exkursion till Brommö Vi samlas vid Brommöfärjan kl 7.30. Färjan går ut kl 7.45 och tillbaka kl 18.30. Cykelfärd ca 15 km. Botanisk cykeltur på Brommö under ledning av Olof Janson, 070-5690386. Blommor, bad , blåbär och ett stort klapperstensfält utlovas. Förutom Brommö besöks även ön Hovden, dit man får vada. På hemvägen besöks en lokal för dvärgjohannesört och ett stort bestånd av harris på Fågelö/Torsö. Arter vi hoppas se är vårtåtel, rödmire, ryl, sötbjörnbär, ljungögontröst, skogsknipprot, knärot, kamjordstjärna, och fyrflikig jordstärna. Medtag matsäck för hela dagen.Butik och servering saknas på ön. Färjan kostar 50 kr tor. Cyklar kan finnas att hyra 100 kr/dag. Cyklar kan dock inte förbokas, så det är bäst att ta med egen cykel. Färjkarlen bedömer att hyrcyklarna dock skall räcka till. Badkläder, regnkläder samt hink och bärplockare är bra att ha med sig. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Lördag 8/8 Slåtter på Sigfridsliden kl 08.00. Samarrangemang med Husaby hembygdsförening.

Lördag 8/8 Slåtter på Österplana vall kl 08.00. Samarrangemang med Lidköpings naturskyddsförening.

Lördag 10/10 Jordstjärneexkursion Samling kl 9.00 vid Kinne-Vedums kyrka. Vi tittar på minst åtta jordstjärnearter. I Forshem finns sex arter (krag-, kant-, kam-,fransad, fyrflikig och rödbrun jordstjärna) i kalkbarrskog. Denna gång skall vi även se hur jordstjärnor kan växa i trädgårdar – ibland flera i samma trädgård (i Fullösa). I Lugnås tittar vi på en nyfunnen lokalför den mycket sällsynta sträva jordstjärnan. I Eggby tittar vi på vår största art, hårig jordstjärna, som kan bli 3 dm i diameter. I bästa fall blir det också en nionde art, mörk jordstjärna i Säter. Avslutning vid Eggby kyrka ca kl 18.00. Ledare Olof Janson, 070-5690386 Ta med mat för hela dagen. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening, Botaniska Föreningen i Göteborg, Västgötabergens svampklubb, m.fl.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.